Pravila uporabe strani Avtosola.com

Omejitev odgovornosti...

  • Informacije in gradiva na spletnih straneh avtosola.com so informativne narave. Ustvarjalci strani avtosola.com se bomo trudili za čimboljšo predstavitev in delovanje spletnih strani, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
    Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani www.avtosola.com na lastno odgovornost. Lastniki strani avtosola.com ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ustvarjalci avtosola.com niso odgovorni za kakršnekoli poškodbe računalniške in programske opreme, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe, vključno tiste, ki jih povzročijo virusi.
Omejitev uporabe informacij in gradiv na Avtosola.com
  • Informacije, predstavitve in gradiva, ki so prikazana na straneh www.avtosola.com, lahko uporabljate za vašo osebno domačo uporabo. Dovoljeno je shranjevanje in tiskanje informacij, predstavitev in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv objavljenih na www.avtosola.com ali njihovo razpošiljanje brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

    Ekipa avtosola.com ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.avtosola.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Ekipe Avtosola.com za vse primere izključena.

Varstvo podatkov...
  • Ekipa Avtosola.com na strežniku samodejno zbira podatke o vaši uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani ste največkrat obiskali, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki so anonimni. Ekipa Avtosola.com podatke uporablja za statistične namene za lastne potrebe.


    Ti pogoji uporabe se spreminjajo. Vse spremembe vas zavezujejo, zato priporočamo, da jih spremljate. Z uporabo strani www.avtosola.com ste izrazili, da ste seznanjeni s pogoji uporabe in da se z njimi strinjate. V primeru, da se ne strinjate z njimi, vas prosimo, da strani ne uporabljate več.